Ronneby Atletklubbs lokaler stängs tills vidare pga. COVID-19

Ronneby kommun har beslutat att tillfälligt stänga alla kommunens inomhusanläggningar, med anledning att minska spridning av COVID-19, och det här innefattar även vår lokal i Kallinge. Lokalen kommer från och med idag, 2020-04-06, att stänga för all träning. Detta gäller tills vidare och varken vi eller kommunen har något datum då stängningen upphör, men vi meddelar så klart direkt när vi har fått information om att vi kan öppna. Nedan följer hela informationsstycket från Ronneby kommun:

Information gällande Ronneby kommuns idrottsanläggningar.
Ronneby kommun uppmanar samtliga idrottsföreningar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Detta innebär bland annat att idrottsföreningar bör om möjligt hålla träning och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper samt begränsa åskådare.
För ytterligare information
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
Med anledning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska smittspridningen av Covid-19 har Ronneby kommun beslutat att tillfälligt stänga alla kommunens inomhusanläggningar samt omklädningsrum på utomhusanläggningarna. Detta träder i kraft 200403 och gäller tillsvidare.
För de aktuella föreningarna innebär det följande:
• Föreningarna har under denna tid inte tillgång till lokalen.
• Alla bokningar tas bort och inga taxor utgår från och med 200403.
• Omklädningsrum kommer inte att vara tillgängliga.
• Toaletter på anläggningarna kommer i möjligaste mån att vara tillgängliga.

Vid frågor kontakta Fritid och kulturenheten.
Telefon 0457-61 80 00
Mail fritidkultur@ronneby.se