Medlemsmöte söndagen 2/5 klockan 16:00 – Gällande Ronneby Atletklubb lokalen

Söndagen den 2/5 klockan 16:00 så kommer vi att hålla ett uppföljningsmöte gällande lokalen i Kallinge, där alla som var medlemmar år 2020 är välkomna att deltaga. Detta är ett kompletterande möte gällande punkt 19 från årsmötet, “Ronneby Atletklubb framtid & planer”.
Precis som årsmötet så kommer detta möte att ske digitalt via Microsoft Teams. Ni kan ladda ner kostnadsfritt eller läsa mer om Teams här: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/download-app
För att deltaga krävs det att man anmäler sitt intresse genom att skicka ett mail från den e-post man önskar bli inbjuden med till mail@ronnebyak.se. Märk ämne/subjekt med ”Ronneby Atletklubb Lokal”, samt underteckna med namn. I takt med att vi hinner gå igenom anmälningarna så kommer en länk med mötesinbjudan att skickas ut.
Jag rekommenderar att man ansluter till mötet 10-15 minuter innan mötets start för att kontrollera att sin utrustning/programvara/webbläsare fungerar som den ska.
All information kommer även att gå ut via SMS till alla medlemmar, samt finnas tillgänglig på vår hemsida.
Sista anmälningsdag är fredagen 30/4. Välkomna den 2/5 klockan 16:00.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen RAK