INFORMATION FÖR MEDLEMMAR

Seniorer

1000 kr (21 år+)

Juniorer

500 kr (17 – 20 år)

Ungdomar

400 kr (10 – 16 år)

Man löser ett årskort som gäller från ett åsrmötet till nästa(Feb - Feb). Halvår eller månadskort går ej att lösa. Representanter från RAK finns oftast i lokalen på Onsdagar (17:30-19:00), Fredagar (16:30-18:00) och Söndagar mellan 11:00-13:00 och då är dörren öppen för att kunna lösa medlemsavgift.

Villkor och förmåner
För att bli medlem måste man godkänna klubbens regler vad gäller dopning. RAK har en antidopningpolicy och bryter man mot denna så (förutom den lagliga påföljden) får man böta 15000 kr till klubben. Likaså förväntas man vara en god representant för klubben.

Några enkla regler
  • Städa undan vikter efter dig!
  • Gummivikter i ena rummet och stålvikter i andra rummet
  • Stäng dörren och se till att det är låst och släckt om du går sist!
  • Alltid dörren stängd förutom Ons 17:30 - 19:00, Fre 16:30-18:00 och Söndag 11:00-13:00

KONTAKTA OSS

Om du vill bli medlem eller har några andra funderingar kring medlemsskapet, kontakta oss här.