[Ändrat: Stängt till 2021-01-24] Styrketräningslokalen är åter öppen för träning (med restriktioner)

[Ändrat: Stängt till 2021-01-24]

Välkommen!

Styrketräningslokalen är åter öppen med restriktioner som ska följas om man vill gå in och träna!

I lokalen så finns en blå skylt med de restriktioner som gäller, läs igenom den innan du påbörjar din träning.
Restriktionerna listas även här och är utdragna från Ronneby Kommuns hemsida (se länk: https://www.ronneby.se/uppleva–gora/nyheter-uppleva–gora/arkiv/2020-12-11-idrottsanlaggningarna-oppnar-for-foreningsledda-traningar-oavsett-alder.html):

  1. Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks.
  2. När det är möjligt, håll träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.
  3. Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper.
  4. Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvik trängsel.
  5. Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.
  6. Genomför träningen i mindre grupper, det vill säga max 8 personer vid varje träningstillfälle. Det innebär att totalt 8 personer får vistas samtidigt i exempelvis en ishall, sporthall eller i ett ridhus. Alla som befinner sig i lokalen räknas in i det totala antalet, det vill säga deltagare, medföljare och tränare med flera.

Träning alla dagar 06.00-22.00 som vanligt med reservation för tyngdlyftning 3 tillfällen. Under dessa tider får enbart personer som tränar tyngdlyftning vistas i lokalen.

Max antal personer i lokalen är 8 personer och var och en städa efter sig, rengöringsmedel finns utställt i lokalen. Visa hänsyn till andra som vill träna genom att genomföra ditt träningspass snabbt och effektivt, så att andra kan komma in.

Reserverade tider för Tyngdlyftning!

 Måndag     17.30-19.30    Tyngdlyftning

 Onsdag       17.30-19.30     Tyngdlyftning

 Fredag        16.00-18.00     Tyngdlyftning

/styrelsen RAK